Bạn cần những gì để có một khoản vay trực tuyến? 2021-07-14

Hơn 90% công ty cho vay tiền online, cho vay tiền nhanh chỉ yêu cầu người dùng từ đủ 18 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam. Bên cạnh đó, hình thức vay tiền online không yêu cầu bạn cung cấp bảng lương, chứng minh thu nhập hoặc tài sản thế chấp, chỉ cần bạn cam kết có thể thực hiện tốt được nghĩa vụ trả nợ là tỷ lệ duyệt vay đã rất cao rồi.

Quý khách sẽ nhận​ được khoản vay nếu:

  • Quý khách là Công dân Việt Nam, tuổi từ 18 đến 80;
  • Quý khách có CMND/ Hộ chiếu hợp lệ;
  • Số điện thoại của Quý khách không bị khoá.

Vay tiền online

Max APR (lãi suất hàng năm) 60%. Thời hạn tối thiểu để thanh toán khoản vay là 62 ngày, thời hạn tối đa để thanh toán là 1 năm. Ví dụ việc tính: khi vay 2000000 VNĐ trong 3 tháng, phí 100000 VNĐ, tổng chi phí 2100000 VNĐ, APR 20%.

Lưu trữ